Over Charitas

Charitas is een uniek project in Bedum. Een ontmoetingsplek, een kringloop en een dienstencentrum voor mensen met en zonder beperking. Hier ontmoet u nieuwe mensen en krijgt u hulp als het thuis niet meer allemaal zelf lukt. Charitas is het Latijnse woord voor 'naastenliefde'.

 

Twee stichtingen hebben de handen ineen geslagen voor dit project. Iedere stichting heeft zijn eigen inbreng en rol:

WerkPro staat voor werk, dagbesteding en begeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dagbesteding geeft niet alleen structuur, maar ook mogelijkheden tot ontwikkeling, sociale contacten, waardering en zelfrespect. WerkPro heeft in de stad en provincie Groningen een divers, bedrijfsmatig werkaanbod, onder andere in de kringloopbranche. In al onze bedrijven wordt gewerkt aan producten en diensten voor consumenten en opdrachtgevers. Het verschil is dat de medewerkers de ruimte krijgen om in eigen tempo te werken en te leren – óók van elkaar. Het doel is niet winst maken, maar om mensen werkende weg perspectief bieden op een toekomst met werk.

Stichting Sprank speelt een belangrijke rol in de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en het werven van vrijwilligers. Stichting Sprank heeft kennis over de begeleidingsmethode Competentie gericht werken die in dit project wordt gebruikt.